Er zijn op dit moment ontzettend veel plugins in de WordPress community aanwezig. Wanneer we een website in onderhoud nemen zullen we de website eerst nalopen en de aanwezige plugins controleren op veiligheid en wie de ontwikkelaar is. We ondersteunen veel plugins, maar niet alle.