Na oplevering van je nieuwe website ben je vrij in het beheren van je WordPress website. Dit betekent ook dat je vrij bent in het doorvoeren van updates van het WordPress CMS of geïnstalleerde plugins. 


Een paar belangrijke vereisten zijn dan wel:

- Maak altijd een backup voordat je update.

- Voor de update eerst uit op een test- of lokale omgeving.

- Controleer de update bij de ontwikkelaar.

- Controleer de update na het uitvoeren ervan.

- Voer hierna pas updates door op een live-omgeving. 


Hou er rekening mee dat wij niet direct kunnen bijspringen op het moment dat er na het uitvoeren van een update calamiteiten optreden.


Het is dan ook belangrijk, wanneer je zelfstandig updates gaat uitvoeren, je beschikt over de nodige technische kennis. 


Onderhoudsovereenkomst

Wij raden altijd aan om een onderhoudsovereenkomst af te sluiten bij Nicetoclick. Hiermee ben je verzekerd van een goed onderhouden website, je beschikt over de laatste versie van het WordPress CMS of plugins, updates eerst uitgevoerd worden op een testomgeving, updates uitgebreid getest worden en er direct geanticipeerd kan worden in het geval van calamiteiten.